VARFÖR LEDTEKNIK

Vi är en helhetsleverantör av allmänna eller helt kundanpassade LED- belysning.

Vi har stor erfarenhet av både stora och små projekt inom ett stort antal industriföretag med varierande verksamhet, inredningsföretag, elinstallationsbolag, arkitekter och mässbyggare.

Förmodligen har vi även erfarenhet och kunskap som kan vara användbar även för Era företagbehov.LEDteknik i Borås AB 2014