TJÄNSTER

MONTERING

Service för företag, inredare, snickerier m.m. Vi erbjuder montering av de flesta produkter vi säljer. Små som stora serier.

Vi har ett 20-tal personer involverade i vår verksamhet för montering. Vi klarar monteringen på kort tid, och till rätt pris. Monteringen kan bestå av enbart lödning och kapning, t.ex av strip, till anpassade längder. Men vi monterar även till färdig produkt, och märker och packar den. Serier, som består av färdigkapade strip, med anpassad anslutningskabel, är ett av våra stora områden. Vi gör den Plug & Play, så att Din kund bara behöver plugga in den, utan lödning eller ytterligare kontaktering.

Kontakta oss via mejl, eller ring oss på: 033-430 05 05, för mer information.

montering

LJUSMÄTNING

Vi har utrustning för att kunna mäta ljus i alla dess former.

Vår utrustning består av 2 stycken sfärer. En mindre sfär på 0,75 meter och större på 1,80 meter i diameter. Från dessa mätningar kan vi se lumen, totaleffekt, lumen per watt, ström, färgåtergivning, m.m.

Utrustningen är kalibrerad med ljuskällor som testats av SP (Statens Provningsanstalt).

Vi kan också, mot avgift, mäta upp ljuskällor och armaturer från andra leverantörer.

sphere5


LEDteknik i Borås AB 2014